Forsikring i Acta

Som deltaker eller leder på leir eller i lokallag er du gjennom Normisjon og Actas forsikringsavtaler dekket dersom uhellet er ute. Se hva forsikringen gjelder her.

Hender holder beskyttende over papirmennesker

Normisjon/Acta har en ulykkesforsikring som omfatter:

«(…) deltakere og ledere på Normisjons- og Actas arrangementer, leirer og øvrige aktiviteter – alle regioner. Lokallagsaktiviteter er inkludert. Forsikringen gjelder også ulykkesskade som deltaker/medlemmet rammes av på direkte vei fra hjemmet til møte-/leirstedet og tilbake til hjemmet igjen. Forsikringstaker må føre fortegnelse over medlemmene og leirdeltakere.»

Forsikringssummer

Ved invaliditet eller ulykke: 5G
Ved død etter ulykke: 1G
Ved behandlingsutgifter: 0,5G (egenandel kr 1 000)

G = grunnbeløpet i folketrygden; vedtas av Stortinget hvert år (per 1. mai 2018 kr 96 883)

Skadeskjema

Ved ulykke/skade skal det fylles ut skadeskjema. Det er bedre med en gang for mye enn en gang for lite. Små skader kan på et senere tidspunkt gi følgeskader.

Skjema fylles ut av den enkelte, og sendes inn via region til Acta sentralt, sammen med en erklæring på at skadelidte var deltaker/medlem i lokallag/leir eller gjeldende arrangement.

Skadeskjema og erklæring lagres samlet sentralt i personalavdelingen i Normisjon som er ansvarlig for innsendelse til KNIF Trygghet (forsikringsselskapet).

Last ned et delvis utfylt skjema ved å trykke her. Skjemaet finnes også på KNIF Trygghet sine nettsider.

Ved død vil det komme frem av beskrivelsen under punktet: «Vennligst gi en kort forklaring om hvordan ulykken skjedde og hva skade består i» at utfallet på ulykken er død.

Skademeldingsskjemaet og relevant dokumentasjon sendes til:

Knif Trygghet Forsikring AS
Skadeavdelingen
Møllergata 39
0179 Oslo

skade@kniftrygghet.no
www.kniftrygghet.no

Noen punkter på hva forsikringen ikke gjelder

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes deltakelse i:

 • Boksing, bryting, judo, karate og annen kamp- og selvforsvarssport
 • Basehopping
 • Hanggliding
 • Flyging med mikro- og ultralette fly
 • Seilflyging
 • Fallskjermhopping
 • Paragliding
 • Ballongfart

Uten særskilt avtale gjelder forsikringen ikke ulykkesskade som skyldes deltakelse i:

 • Sports-/fritidsdykking dypere enn 40 meter
 • Yrkesmessig dykking med tilførsel av luft eller pustegass.
 • Utforrenn som er godkjent av forbund eller krets.
 • Hastighetsløp eller trening til hastighetsløp med motorkjøretøy og motorfartøy
 • Trial og motocross
 • Brupendling og strikkhopping
 • Rafting eller bruk av elvebrett
 • Fjell-, is-, klippe- og grotteklatring, juving, bouldring og lignende.
 • Paraskiing
 • Oppdagelsesreiser eller ekspedisjoner
 • Bruk av flyer (svevebrett)
 • Deltagelse i profesjonell sport

Har du flere spørsmål?

MinSide hjelpevideoer

MinSide er løsningen som gjør det enklere for deg å være engasjert i Acta; her foregår årsrapportering, medlemshåndtering med mer.

Les mer

Read article "MinSide hjelpevideoer"