Bankkonto

Alle lokallag i Acta må ha en bankkonto som de kan få Frifond-støtte og lokallagskontingent inn på. Mange av lagene har et valgt styre og er registrerte i brønnøysundregisteret, slik at de har en egen konto knyttet direkte til laget.

Andre lokallag trenger ikke å ha valgt styre og velger å ikke ha det, men det må man ha for å registrere seg i brønnøysundregisteret. Da får en heller ikke et organisasjonsnummer, som en må ha for å opprette bankkonto i lagets navn. Flere lag har derfor hatt en konto knyttet opp til lagets leder, men nå er det kommet et bedre alternativ, da dette ikke lenger er lov.

Lag i Acta som ikke har et valgt styre, kan nå benytte seg av vårt konsernkontosystem i Sparebanken Sør. Lederen i barnelaget kan søke om tilgang til dette ved å fylle ut det vedlagte skjemaet «Søknad om bankkonto Acta» nederst på denne siden. Fordi skjemaet inneholder personopplysninger ber vi om at dette sendes pr. post til oss. Når skjemaet er behandlet hos Acta og i Sparebanken Sør vil lederen få beskjed om at hun har tilgang, og hun vil da kunne logge inn på nettbank ved bruk av vanlig bankID på nettbedrift på sparebanken sør sin nettside sor.no for å administrere inntekter og utgifter til barnelaget.

Skal laget bytte leder slik at en ny person må ha tilgang til kontoen, eller om det er ønskelig at to stykker har tilgang til kontoen, meldes dette inn til Acta via skjemaet «Endring av disposisjon konto Acta» nederst på siden. Da beholder laget samme kontonummer, så ny leder slipper å sette opp ny konto.