Actas landsmøte 2024

I januar 2024 inviteres hele organisasjonen til å delta på landsmøte, og MER-konferansen for alle frivillige og ansatte. Acta – barn og unge i Normisjon arrangerer landsmøte hvert tredje år og her blir de store beslutningene for organisasjonen tatt – og dette håper vi at mange blir med på! Nytt denne gangen er at vi arrangerer siste del av landsmøtet på MER-konferansen i Stavanger, 12.–14. januar 2024. Her skal også Normisjon arrangere sin generalforsamling.

Actas landsmøte

Selve landsmøtet går av stabelen i to ulike bolker:

Tirsdag 9. januar 2024 kl. 18.00–21.00 – digitalt møte på Teams

Lørdag 13. januar 2024 kl. 10.15–12.00 – fysisk i IMI-kirken i Stavanger (og digitalt).

På lørdagen vil det også være mulig å delta digitalt, men vi håper at flest mulig blir med oss på MER-konferansen i Stavanger.

For hvem?

Landsmøtet består av representanter fra alle hold i organisasjonen, fra alle lokallag, regionale styrer, ansatte og øvrige medlemmer. Det vil si at hvis du er engasjert i et eller annet Acta-arbeid, er det hjertelig velkommen på landsmøte.

MER-konferansen er for alle frivillige og ansatte i alle deler av Acta og Normisjon. Om du er lokallagsleder, kjøkkensjef, leirleder, medhjelper på barneklubben, forsanger, plakatopphenger, altmulig-potet, eller har et hjerte for Acta og Normisjon, så er MER-konferansen for deg! Mer informasjon finner du på merkonferansen.no.   
MER-konferansen starter fredag 12. januar og avsluttes søndag 14. januar med gudstjeneste (mandag 15. januar blir en dag for ansatte i Acta og Normisjon).

Påmelding

Hvis du skal delta både på landsmøte og MER-konferansen, melder du deg på her: merkonferansen.no.
Hvis du bare skal delta på landsmøte digitalt, melder du deg på HER.
Frist for begge påmeldinger er 5. januar.

Sakspapirer 

Sakspapirene sendes ut per e-post til alle påmeldte og legges ut her i starten av desember.

Praktisk gjennomføring 

Alle påmeldte vil få tilsendt informasjon om hvordan det digitale møtet skal gjennomføres, samt at denne siden vil bli oppdatert. Alle deltakere må ha nettilgang og en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon tilgjengelig under møtet. I forkant av møtet vil alle påmeldte få en invitasjon SMS (på det nummeret du har registrert i påmeldingsskjemaet). Mer informasjon om dette kommer.

Landsmøtet sammensetning 

Actas landsmøte består av representanter fra alle hold i organisasjonen, fra alle lokallag, regionale styrer, ansatte, og øvrige medlemmer. Vedtektene våre forklarer sammensetningen. Alle disse har mottatt innkalling per e-post. Lokallagsledere som er registrert i MinSide har fått tilsendt innkalling på vegne av lokallaget.

Forslag til saker 

Forslag til saker til landsmøtet må være sendt til Landsrådet innen 9. november 2023. Saker sendes til acta@normisjon.no. Sakspapirer blir sendt ut til alle påmeldte i begynnelsen av desember.

Utdrag fra vedtektene: 

§ 4 LANDSMØTETS SAMMENSETNING
Acta – barn og unge i Normisjon holder landsmøte hvert tredje år på det sted som landsrådet bestemmer. Landsmøtet består av
a) medlemmene av landsrådet og daglig leder. Landsrådets medlemmer og daglig leder har ikke stemmerett i saker som angår landsrådets disposisjoner.
b) to valgte utsendinger fra foreninger med inntil 25 medlemmer, tre valgte utsendinger fra foreninger med fra 26 til 50 medlemmer, fire valgte utsendinger fra foreninger med fra 51 til 100 medlemmer, fem valgte utsendinger fra foreninger med over 100 medlemmer. Med utsending menes medlem eller leder for foreningen.
c) inntil 10 prosent av direktemedlemmer. Ønsker flere enn 10 % av de stemmeberettigede direktemedlemmene å delta på Landsmøtet, fastsettes utvelgelseskriteriene av Landsrådet for disse.
d) to valgte representanter fra hvert regionale Acta-styre.
e) én Acta-ansatt valgt fra hver region og én fra Acta – barn og unge i Normisjons sentrale sekretariat. Foruten de ovenfor nevnte personer inviteres
f) Normisjons sentrale ledelse og én representant fra landsstyret i Normisjon, samt alle de øvrige ansatte innen Acta – barn og unge i Normisjons arbeid. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
g) Kontrollkomitéens leder, som deltar uten stemmerett.
h) I tillegg kan det inviteres én representant fra samarbeidende organisasjoner, med talerett.
Landsmøtets forhandlinger er normalt åpne for alle interesserte.