Innføring i Digdem til landsmøtet

Under Actas landsmøte skal vi bruke systemet Digdem, både på den digitale og fysiske delen.
Her får du en liten innføring i hvordan du skal registrere deg og bruke Digdem på selve dagen.

Vi anbefaler at du har Digdem på mobilen din og Teams på en dataskjerm eller ipad.

Registrering og møtelink 

 • Alle deltakere på landsmøtet må registrere seg med bruker i DigDem for å kunne delta. Du får tilsendt en registreringslink på e-post som du skal bruke. Husk å registrere deg med delegatnummeret ditt (som du får i e-posten).  
 • Mandag 8. januar får du tilsendt en møtelink til selve landsmøtet i DigDem. Ta en sjekk på at du kommer inn i møtet i god tid før det starter.  

Møtekultur 

 • Følg mest med på Teams-skjermen. Vi skal sørge for at du får vite det du trenger her. Be om ordet, fremme forslag og voteringer/avstemminger foregår i DigDem. Chatten i Teams kan ikke brukes til å be om ordet.  
 • Alle må mute mikrofonene. Du skal bare ha mikrofonen din på hvis du har fått ordet. Husk også å skru på kameraet når du har fått ordet – kan gjerne være på hele tiden.  
 • Avstemmingene/voteringene vil bare være åpne en kort stund.  
 • Hvis du har bedt om ordet, så si hvilket lag, styre eller region du tilhører.  

DigDem-tips 

 • Når knappene er grå på din DigDem-skjerm, kan du ikke bruke de.  
 • Når knappene er blå, kan du bruke de. Følg med på hva ordstyrer ber deg om å gjøre.  
 • Over knappene står det hvilken sak om behandles til enhver tid.  
 • Du har sakspapirene tilgjengelig under de hovedknappene «Vis saksdokumenter». Sakspapirene ligger også på acta.no/lm 
 • Oppdater/refresh Digdem-siden hvis du opplever at du ikke er på riktig sak eller ikke får blå knapper når vi sier at du skal ha det.  

Be om ordet: 

 •   Klikk «Til dagsorden», «Innlegg»  
 • Under «Innlegg» kan du klikke «Replikk»  
 • Når du har gjort dette havner du på talerlisten til ordstyrerne og på hovedskjermen. Du får ta ordet når det blir din tur på listen og ordstyrer sier ditt navn.  
 • Du kan trekke innlegget/til dagsorden/replikken ved å gå inn på «Talerliste» og velg «trekk».  
 • Hvis noen har valgt replikk på ditt innlegg, vil du automatisk få svarreplikk. Hvis du ikke ønsker svarreplikk, må du likevel unmute/skru på mikrofonen og si det. 
 • Hver taler/hvert innlegg får 2 minutter til rådighet. En replikk får 1 minutt. Taletiden vises på Teams-skjermen.  
 • Vi åpner talerlisten for hver sak og stenger den før votering/stemming. Hvis du ønsker å si noe når talerlisten er steng, må du velge «Til dagsorden»  

Fremme forslag: 

 • Når du skal «fremme et forslag» klikker du på «opprett forslag», skriver inn forslaget ditt og klikker «offentliggjør». Hvis du fremmer et forslag ønsker vi at du også setter deg opp på talerlisten for å presentere forslaget ditt. Dette gjør du ved å klikke på «talerliste», velg det forslaget du ønsker å fremme og klikk på «frem».  
 • Du kan trekke forslag før du har fremmet det. Hvis du ønsker å trekke et forslag som er fremmet, må du ta ordet og gi beskjed om at du trekker forslaget.  

Votering/avstemming: 

 • Når vi skal stemme vil du få opp alternativene på din DigDem-skjerm.  Forslag til vedtak/personkandidater vil bli vist på Teams-skjermen. 
 • Øverst på skjermen står det hvor mange alternativer du må velge, når det kommer til personvalgene. Du må da velge det antallet.  
 • Du kan velge å stemme blankt, klikk da på «blankt».  
 • Du kan endre stemmen din helt frem til ordstyrer sier at voteringen stoppes.  

Brukermanual
HER er en Digdem brukermanual hvor du ser noen bilder av hvordan dette ser ut.