Leirarbeider i Acta region Øst

Leirarbeider i Acta region Øst

Acta – barn og unge i Normisjon, region Øst er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med 95 lokallag og fire leirsteder hvor vi arrangerer cirka 25 barne- og ungdomsleirer gjennom hele året. Region Øst dekker Oslo, Innlandet og tidligere Akershus.

Leirarbeider i Acta region Øst

20% stilling med fokus på leir, lokallag besøk og ledertrening.

Vi søker en leirarbeider med hjerte for barn, ungdom og Jesus som evner å jobbe i team med frivillige ledere for å drive leirarbeid i region Øst. Leirene vil gjennomføres i helger og noen ferier.

Stillingen omfatter:

 • Planlegge og gjennomføre fire leirer i året
 • Rekruttere deltakere og ledere fra lokallag og menigheter
 • Markedsføring av leirene gjennom sosiale medier, lokallagsbesøk og stand
 • Ledertrening og disippelgjøring for og med ungdom
 • Lokallag besøk

Vi søker en person som

 • Brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus
 • Er glad i leir
 • Er en god relasjonsbygger med og blant ungdom
 • Er opptatt av å gjøre andre gode og å bygge ledere
 • Er engasjert, ansvarsbevisst, løsningsorientert og har gjennomføringsevne
 • Kan jobbe både selvstendig og i team og kan delegere oppgaver

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må arbeide ut fra Actas visjon og verdier, slik de er beskrevet i verdidokument for Normisjon og Acta. Det må framvises politiattest. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ.

Ønsket tiltredelse: 1. september.

For mer informasjon, kontakt: Dirk Cordier (Acta leder) dc@normisjon.no. 47482236.

Søknad med CV og referanser sendes til Aslaug Irene (Region Leder): aihg@normisjon.no.

Søknadsfrist: 10. juni. Intervjuer gjennomføres like i etterkant.