Gaming-Leir

22 – 25 juni 2022 skal vi arrangere gaming-leir for ungdommer på Bibelskolen i Grimstad.

Mer info kommer senere!

Har du spørsmål?
Send en mail til gaming@normisjon.no