Bli leirleder

Vi har hundrevis av leirer over hele landet, og derfor er det ofte behov for en hjelpende hånd. Som leirleder er du med å skape trygge arenaer der barn og unge føler seg sett, får venner for livet og får muligheten til å bli kjent med Jesus.

Leirer organiseres på lokalt og regionalt nivå, og derfor er det regionene som har best oversikt over hvor behovet er størst, hvilken hjelp som er .

Dersom du vil bli leirleder, ta kontakt med ditt regionskontor, så hjelper vi deg videre.

Se hva Acta-barn synes om leir!