Aldri Alene – pakke 2

Det andre semesteret i tweensopplegget Aldri Alene har overskriften «Guds gaver».

«Vær ikke bekymret for noe», leser vi i Matteusevangeliet kapittel 6. Når Gud har omsorg for fuglene under himmelen og liljene på marken, hvor mye mer skal vi ikke kunne stole på at Gud gir sine barn det de trenger?

Gjennom de neste ti samlingene ønsker Aldri Alene å hjelpe barna med å få øye på noen av Guds gaver: Kroppen vår, naturen rundt oss, talentene våre og det daglige brød. Men den største gaven av alle, er fellesskapet vi kan ha med ham som er den store Giveren. Alt annet som vi trenger for å leve, er gaver gitt av ham.  Vi vender oss til Gud som vår far, som vet hva vi trenger før vi ber om det. Derfor blir også Herrens bønn naturlig nok sentral i opplegget dette halvåret.

Guds gaver kan misbrukes. Da går det galt. Gjennom semesteret vil vi også gjøre barna oppmerksomme på hvor ille det går når menneskene tar seg til rette og misbruker Guds gaver. Han som har gitt oss gavene, vil også veilede oss i hvordan vi skal bruke dem rett.

Den svenske teologen Magnus Malm sier at det dypest sett bare finnes to måter å leve på: Å jage eller å ta imot. Som kristne skal vi få slippe å jage etter alt reklamen og verden rundt oss sier at vi «trenger» eller «fortjener».  Gjennom filmer, lek, samlingsstunder, aktivitetshefter og bønnevandringer ønsker Aldri Alene å oppmuntre barna til å leve sine liv som mottagere, i tillit og takknemlighet til ham som gir oss det vi har behov for.

Velkommen med!

 

[Kjøp Aldri Alene – pakke 2 HER]