Acta barnekor – vår ABC

«Vår ABC» er et album med sanger av, med og for de yngste korsangerne i Acta – barn og unge i Normisjon.

Barn fra hele Norge har sendt inn tanker, bønner og tegninger som har blitt til sanger. Flere av Acta sine barnekor, fra Alta i nord til Sandefjord i sør, var med på innspillingen av albumet høsten 2023. Her i dette noteheftet kan du se et lite utvalg av alle tegningene vi fikk tilsendt.

Vet ikke helt hva vi så for oss da vi inviterte barna til å være med i dette prosjektet helt fra start, men jeg vet at responsen var mye større enn vi hadde håpet på. Og for en fantastisk respons! Jesus sa:

«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem».

Jeg tror barna «skjønner det» og at Jesus her også sier noe om at en del sannheter allerede tilhører barna, mens vi voksne bare forstår «stykkevis». Mye oftere bør jeg tenke enklere, og det å sitte med skrivebordet fullt av barns tanker om Gud har vært en åpenbaring. Vi må tilbake til vår ABC.

«Vår ABC» er et album med sanger av, med og for de yngste korsangerne i Acta – barn og unge i Normisjon. Barn fra hele Norge har sendt inn tanker, bønner og tegninger som har blitt til sanger. Flere av Acta sine barnekor, fra Alta i nord til Sandefjord i sør, var med på innspillingen av albumet høsten 2023. I noteheftet finner du alle sangene og tekstene, masse flotte tegninger m.m.

Dette er enkle sanger, lette å lære både for barn og musikanter i alle aldre. Nedenfor er det lenke til albumet på Spotify og her i nettbutikken har vi instrumentaler og enkeltnoter, inkludert eget tekster, på alle sangene også.