MER-konferansen

Landsstyret i Normisjon og landsrådet i Acta – barn og unge i Normisjon har vedtatt å legge Normisjons generalforsamling og landsmøtet til Acta i tilknytning til MER-konferansen i Stavanger 12.–15. januar! ​

Vi gleder oss til gode dager sammen i Stavanger – alle ansatte og frivillige i hele Acta og Normisjon er hjertelig velkommen!