Gi Jesus videre 2024

Hovedmålet med «Gi Jesus videre» (GJV) er å utruste frivillige og ansatte menighetsledere til å formidle Jesus til barn og unge på en slik måte at deres tro på han blir livsvarig. Både hjem og kirke betyr mye for hva den unge velger å tro, men når hjem og kirke samarbeider, vil troen formidles på en enda sterkere måte.
På GJV ønsker vi å styrke både det som skjer hjemme, det som skjer i kirken, og det man kan gjøre sammen.

Konferansen har som mål å være oppdatert på forskning innen barn/ungdom og tro, i tillegg til at vi vil inspirere til å ta konkrete grep i den lokale menigheten. Det er vår bønn at det vil bidra til at stadig flere barn og unge velger å leve med Jesus. Det betyr at GJV formidler både teologi, en måte å tenke på, og gir deltakeren konkrete tips i rollen som leder.

Overskriften for GJV 2024 er «Plass til en til».

På årets GJV ønsker vi å snakke om det å nå utover våre egne, og legger vekt på å ha «plass til en til». Vi ønsker å fokusere på å inkludere, på gjestfrihetens betydning, på å være et mangfoldig og multietnisk fellesskap. Med det vil vi åpne opp for vår neste, både hjemme, i menigheten og i samfunnet, slik at stadig flere barn og unge får se hvem Jesus er.

Gjennom det vil vi kunne være med på å gjøre verden til et bedre sted, der vi gir Jesus videre til våre medmennesker, i tillegg til at det også berører kampen mot ensomhet.
Vi ønsker å gjøre det tydelig at vi vil være til for de barna og unge som ennå ikke «har fått en plass rundt bordet» – derav «Plass til en til».

Dette vil vi snakke om fra tre perspektiv, noe som særlig vil prege det som skjer på hovedscenen:

  • Det som involverer meg personlig (fredag kveld)
  • Det som involverer menigheten (lørdag formiddag)
  • Det som involverer samfunnet (lørdag kveld, der vi vil ende opp i det personlige)

Acta – barn og unge i Normisjon er samarbeidspartner i Gi Jesus videre.