Ny ressurs for ungdomsledere

Videoserien «Identitet og seksualitet»

Alexis Lundh i Tro & Medier er en sentral bidragsyter i filmene.

En helt ny videoserie skal utruste kristne ungdomsledere og menigheter til å snakke med tenåringer om seksualitet på en frimodig, trygg og klok måte. – Vi er opptatt av at kristne ungdomsledere skal få et solid fundament for liv og tjeneste, sier Vegard Tennebø.

Nettsiden, som inkluderer seks videoer, inneholder temaene «disippelskap», «en bedre historie» (om seksualitet/ekteskap/singelliv), «kjønn og identitet», «homofilt samliv», «porno» og «grenseoverskridende adferd». Hver video består av en intro med en samfunnsmessig og historisk kontekst, en undervisningsdel og til slutt formidler et menneske noe om hvordan han eller hun har erfart dette i eget liv. Videoserien suppleres med tilleggsressurser og spørsmål til samtale.

Alexis Lundh i Tro & Medier er en sentral bidragsyter i filmene. Han forteller at behovet for denne ressursen er stort: – Det er nødvendig og viktig å utruste mennesker i kristne miljøer til å snakke om vanskelige og sårbare spørsmål og gi dem en trygg plattform forankret i Bibelen, sier han.

Undervisningen er ment for mennesker som ønsker å være Jesu disipler, og derfor starter serien med fokus på disippelskap. – Vi er opptatt av at kristne ungdomsledere skal få et solid fundament for liv og tjeneste, sier Vegard Tennebø fra Normisjon, som er en annen bidragsyter i serien.

– Vi trenger også å snakke om porno i våre kristne sammenhenger, fordi den er så ødeleggende for en sunn og god seksualitet.

Vegard Tennebø, Normisjon

– Vi trenger også å snakke om porno i våre kristne sammenhenger, fordi den er så ødeleggende for en sunn og god seksualitet. Vi vil skape trygge og gode ungdomsmiljøer som forebygger grenseoverskridende atferd slik at mennesker ikke blir tråkket på og misbrukt. Dessuten angår disse temaene alle, presiserer han, og legger til at serien kan fungere like godt for voksne som for ungdom.

Serien er et samarbeidsprosjekt mellom Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon, Misjonssambandet og Misjonssambandet Ung, Indremisjonsforbundet og ImF-ung, Tro & Medier, Laget (NKSS) og Ungdom i Oppdrag (UiO).