– Vi må bare sees igjen!

– Vi må bare si at vi sees igjen, jeg orker ikke å si ordentlig ha det, sier Aurora i det hun forlater Norkirken Trondheim Salem. 

Det var både tårer, mange lange klemmer og gode ord som ble utvekslet mellom deltakerne på deres siste samling i mars. Siste samling og to år på Acta Lederutviklingskurs er over.  

Å trene unge ledere har aldri vært en fremmed tanke for hverken lokallag, regioner eller menigheter, men Acta Lederutvikling er et relativt ferskt konsept som setter lederutvikling på agendaen på en annen måte.  

– Vi har tro på at det å satse bevisst på noen få personer, sende de ut av «det vante miljøet» for å møte andre unge ledere har stor verdi, kombinert med regelmessig medvandring, sier prosjektleder Sigrid Flesjå Olsen som er med og leder kurset.  

Acta Lederutvikling går over to år og deltakerne samles fire helger i løpet av disse to årene. Mellom samlingene har de en lokal medvandrer som følger opp med samtaler, oppgaver og prosesser mellom samlingene.  

 
Å vare lenge som leder og trene andre rundt seg  

Aurora Bakklund og Helene Sofie Solum har avsluttet kurset i vår sammen med 14 andre deltakere fra ulike steder i Norge – alle fra Acta- og Normisjon-regioner eller menigheter. 

– Det har vært et helt fantastisk fellesskap å være en del av, både med lederne for kurset og de andre kursdeltakerne, sier Aurora.  
Hun er vanligvis engasjert i Norkirken Mandal, i ungdomsarbeidet og som konfirmantleder. 

– Det har også vært nyttig å bli bevisst på at det å være leder ikke bare handler om å gjøre en rekke oppgaver, men faktisk være leder for de rundt meg. Jeg kan hjelpe andre ledere til å finne sin rolle og utvikle seg på noe de virkelig syns er gøy og er gode på!  

Noen av temaene deltakerne får undervisning om på Acta Lederutvikling er selvledelse, relasjonsledelse, trosforsvar og grunnleggende bibelundervisning. 

– Noe av det jeg har lært og blitt bevisst på er å ta vare på meg selv som leder. Det er ikke alltid så enkelt å si nei og tenke at noen andre kan ta over mine oppgaver, men det har jeg blitt litt bedre på i løpet av disse to årene, sier Helene.  


Helene bor i Tromsø og er ansatt i en 20 % barne- og ungdomsarbeiderstilling og har vært mye engasjert i leirarbeidet i Acta Nord. 

– Ja, og det har vært fint å møte andre som kan kjenne at det innimellom kan være tungt og kjipt å stå i en lederrolle over tid, men som likevel har mot og lyst til å stå i det samme som deg, bare et annet sted i landet. Det har virkelig gitt meg inspirasjon og motivasjon, tilføyer Aurora.  

Ønsker bredde blant deltakerne  

Acta Lederutviklingskurs har som mål å samle bredden av organisasjonene våre; leirledere, konfirmantledere i menigheter, teknikere, ledere i Acta-styrer, Soul Children-kor eller ledere for barne- og ungdomslag. Et annet ønske og mål er å samle bredt geografisk. På kullet som avsluttet i vår var det bokstavelig talt deltakere fra nord til sør, fra Tromsø til Mandal og mye midt imellom.  

Helene er engasjert i et ungdomsarbeid i Tromsø og forteller ivrig om verdien av å møte andre ledere på hennes egen alder, fra ulike steder av landet.  

– For min del har fellesskapet med de andre lederne gitt meg mot til å stå i de utfordringene vi har i Tromsø. Jeg kunne før tenke at «hadde vi bare vært flere enn fire stykker på ungdomsklubben hadde alt ordnet seg», men så hører jeg jo at det finnes helt andre utfordringer der de er flere ungdommer, forteller Helene.  

For Aurora sin del er realiteten annerledes. Hun er vant til at det er mange ungdommer og god oppslutning rundt arrangementene som skjer i kirka og uttrykker selv at hun virkelig bor midt i bibelbeltet. 

– Jeg føler meg både veldig takknemlig og veldig bortskjemt fordi jeg bor der jeg bor og har så mange andre kristne rundt meg med samme verdier. Det har vært fint å se at vi er flere kristne enn bare oss på sørlandet, og det er faktisk flere kristne rundt omkring i landet enn man tror 

Organisasjonsidentitet til Acta og Normisjon  

Acta Lederutvikling ønsker å være et verktøy for å binde Acta og Normisjon tettere sammen og bygge organisasjonsidentitet på tvers av kommunegrenser, menigheter, regioner og lokallag. Håpet er at deltakerne også kjenner at Acta og Normisjon er et godt sted å høre til selv om livsfase, bosted, tjeneste og fellesskap skulle endre seg. 

– Mitt forhold til Acta har vært leir og bibelfortellinger på barneklubben. Det har vært veldig fint å se bredden i Acta og Normisjon og lære å kjenne organisasjonen på en litt mer «voksen måte» gjennom god undervisning og dette lederutviklingsprogrammet, beskriver Helene.  

– I løpet av disse to årene har jeg blitt tettere knytta til både Norkirken Mandal og Acta som organisasjon. Nå vurderer jeg å bli ettåring i Acta, det hadde jeg ikke vurdert før dette kurset, sier Aurora som først skal ett år på folkehøyskole fra høsten av. 

Mellom samlingene skal deltakerne ha samtale med en medvandrer som er lokalt tilknyttet der de er ledere. I tillegg får de hver helg noen oppgaver eller verktøy de skal gjøre eller teste ut i sitt miljø hvor de er ledere.  

–  Vi opplever at det å gi deltakerne hver sin medvandrer er veldig verdifullt. Det skjer noe med dem når de jevnlig får treffe en voksen som har vært kristen lengre enn dem selv. Det å få snakke ærlig om livet sitt og tjenesten de står i, sammen med en voksen som vil dem vel, sier Morten Høie, kursleder for Acta Lederutvikling  

Medvandrerne får opplæring og oppfølging gjennom at de møtes på videomøter og deler erfaringer med hverandre.  

– Medvandrerne forteller oss også at dette oppleves verdifullt. Det å få følge en ung leder i en så formende periode av livet, å få snakke om livet og troen og be sammen. Jeg har veldig stor tro på medvandring, tilføyer Morten 

– Det å få tildelt og ha en medvandrer har vært noe av det desidert beste med kurset. Det å ha noen som er litt eldre og visere som kan følge meg i prosessene jeg er i har vært utrolig fint. Tviler jeg, så er det fint med noen som har trodd på Jesus lengre enn meg, sier Helene.  

Starter opp nytt kull til høsten 

Høsten 2023 starter det opp et nytt kull som vil ha samlinger parallelt med kullet som nå er halvveis i sitt kurs.

– Vi har dyktige undervisere og deltakerne får virkelig både utfordret seg og blir utrustet til å vare lenge som ledere. Vi som er ansatte og som har vært ledere i noen år har ansvar for lederne som kommer etter oss – da må vi sørge for at de får nok utfordring og tillit i tidlig nok alder, sier Morten.  

– Dette kurset har ikke bare vært en ressurs for meg. Investerer man i å sende én eller to på dette kurset vil den eller de igjen kunne utruste og investere videre inn i andre ledere de har rundt seg. Det blir litt som å investere i en god aksje, sier Aurora. 

– Ja, også tror jeg dette kurset varer lengre enn bare disse to årene. Det er en ressurs som ikke går ut på dato, fordi man får med seg så mange konkrete verktøy som kan være til nytte uavhengig av hvor og når man er leder, tilføyer Helene.  

Acta Lederutvikling har blant annet i planene og visjonen sin å «Utruste lederspirer i Acta og Normisjon, i aldersgruppen 16–20 år til en trygg tro på Gud og seg selv som disippel og leder».  

– Vi kan ikke lese i Bibelen at Jesus arrangerte så mange lederkurs, men han trente disipler i alt han gjorde for å sende de ut og videre i verden. Det har vi også et ansvar for – å utruste disipler som kan gjøre nye disipler, avslutter Sigrid.  

 Trykk her for å lese mer og se film fra Acta Lederutvikling