Handlingsplan

På landsmøtet, lørdag 9. januar 2021 ble det vedtatt en ny handlingsplan for organisasjonen vår. Den gjelder for tidsrommet 2021 – 2023.

Les og last ned planen HER.

Forklaringer til handlingsplan:

Starte nye fellesskap

Hvorfor er dette viktig?

Den kristne kirke er en fellesskapsbevegelse. Ved sin død og oppstandelse har Jesus skapt et nytt fellesskap, en ny familie, sammensatt av alle slags ulike mennesker. Det er dette fellesskapet som er kirken, og som kommer til synlig uttrykk i verden gjennom små og store fellesskap hvor troen på Jesus blir videreformidlet og får vokse. Det er gjennom fellesskap mennesker kommer til tro og får vokse i troen.

Acta – barn og unge i Normisjon er en fellesskapsbevegelse. Vår visjon er «grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus». Vi bygger disse små og store fellesskapene hvor unge mennesker får komme til tro og vokse i troen. Og vi er en misjonsbevegelse. Vi vil strekke oss videre, slik at stadig flere barn og unge får et livsforvandlende møte med Jesus. Hvis vi skal få det til, må vi starte nye fellesskap.

Hvordan kan vi gjøre det?

Actas fellesskap er ulike. Noen er helt små, andre er svært store. Noen møtes flere ganger i uken, andre bare et par ganger i året. Derfor vil også det å starte nye fellesskap se ulikt ut rundt omkring i organisasjonen. Her kommer noen forslag til hvordan du og ditt lokallag eller din region kan jobbe med å starte nye fellesskap.

Uansett om fellesskapene vi starter er små eller store, bør de meldes inn som lokallag i Acta. Da får lokallaget penger, tilhørigheten blir synliggjort, kommunikasjonen i organisasjonen blir enklere og organisasjonen som helhet får mer statsstøtte.

Start en bibelgruppe for ungdommer!

Det trenger ikke være så vanskelig å starte et nytt fellesskap. Kanskje vil det være en styrke for deres fellesskap om det ble etablert én eller flere bibelgrupper i tilknytning til fellesskapet? Erfaringen er at mindre fellesskap kan være svært viktig for troen vår. Opplegget for en bibelgruppe er enkelt: Vi leser Bibelen sammen, snakker om teksten og ber sammen. Kanskje går det også an å bruke hjelpemidler som Alpha Youth, The Bible Project (nå på norsk!) eller samtaleopplegget til boken 157 bønner.

Bibelgrupper kan meldes inn som lokallag i Acta. For å få økonomisk støtte må dere være minst fem medlemmer. 

Blir barna for gamle for barnelaget? Start et tweens-lag!

Mange steder vokser barna ut av lokallaget uten at det finnes et nytt fellesskap for dem når de blir eldre. Kanskje det går an å gjøre noe med det? Hva med å utfordre noen andre i lokalmiljøet til å lage en klubb for tweens, dersom dere allerede har et barnelag? Eller kanskje dere har et Soul Children-kor, men ikke noe Soul Teens-kor? Kanskje er dere nok ledere i koret til at dere også kan starte et Soul Teens-kor?

Mange steder er erfaringen at det arbeidet som drives er svært godt, men at når barna blir for store og det ikke finnes noe alternativ for deres aldersgruppe, blir veien tilbake til det kristne fellesskapet lang. Ved å jobbe målrettet for å ha fellesskap for hele livet, kan vi hjelpe hverandre til å holde fast på og vokse i troen på Jesus.

Finnes det ikke noe kristent barne- og ungdomsarbeid i nabobygden?

Acta er en misjonsorganisasjon. Vi skal stadig strekke oss videre for å nå nye mennesker med evangeliet. I mange lokalsamfunn i landet vårt finnes det få eller ingen kristne fellesskap for barn og unge. Der har vi som organisasjon et ansvar for å bidra.

Kanskje er det slik i din menighet eller lokallag at dere egentlig har ganske mange menneskelige ressurser, men i nabobygden står det dårligere til. Hvorfor ikke starte et nytt lokallag der? Erfaringen er ofte at når et fellesskap deler seg eller bestemmer seg for å plante et nytt fellesskap, skaper det stor vekst. Finn noen å samarbeide med, ta med deg en gruppe ungdommer og sett i gang! 

Samarbeid med menigheter

Den norske kirke finnes i alle lokalsamfunn i Norge. Men mange steder er det svært lite barne- og ungdomsarbeid i menighetene. For både regioner og lokallag i Acta er samarbeid med menigheter i Den norske kirke en god mulighet for å bidra til at flere barn og unge får møte Jesus. Kanskje vi kan være «fødselshjelp» ved å sende en gruppe ledere som bidrar i oppstart? Eller kanskje noe av materiellet eller konseptene Acta utvikler er akkurat det menigheten trenger for å komme i gang med et kor eller en klubb? Skal vi nå flest mulig, må vi samarbeide.

Gjøre disipler

Hvorfor er dette viktig?

Da Jesus skulle bygge sin kirke, begynte han med en liten flokk. Denne lille flokken fikk gå sammen med ham, bli kjent med ham og lære av ham. De var disipler. Og da Jesus sendte disiplene ut til hele verden, var oppdraget å «gjøre alle folkeslag til disipler». Det er det oppdraget vi står.

Den som er en disippel av Jesus, blir kjent med ham og begynner å ligne ham. Og når vi kjenner ham og ligner ham, kan vi spre Guds kjærlighet til mennesker vi møter. Da vokser Guds rike frem der hvor vi går.

Samtidig lever vi i en kultur hvor det å være en disippel av Jesus ikke er verken selvsagt eller uten utfordringer. Det er mange stemmer som ønsker å forme oss, og for at vi skal lytte til og følge Jesus, trenger vi å hjelpe hverandre på veien. Dette er særlig viktig i ungdomsårene. For at vi skal lykkes med dette, må vi være bevisst at våre fellesskap skal være noe mer enn trygge og inkluderende fellesskap. De skal selvsagt være det også, men vi trenger å bygge fellesskap hvor vi utrustes til å leve som disipler av Jesus i hverdagen.

Hvordan kan vi gjøre det?

Dersom vi skal formes som disipler av Jesus, må liv og tro møtes. Vi lever i en kultur som verdsetter autentisitet – altså at vi lever sant og ærlig – svært høyt. Det betyr at vi ikke kan gå utenom de store spørsmålene og ikke snike oss unna de tøffe, ærlige samtalene. Vi må la innvendingene, de mislykkede prosjektene og smerten få rom i fellesskapene våre.

For at Acta skal være en bevegelse som gjør unge mennesker til disipler av Jesus, må vi gjøre de sentrale kristne praksisene sammen. Vi må lese i Bibelen, enkeltvis og sammen. Vi må be, lovsynge, vise godhet til mennesker rundt oss, feire nattverd. Det er vår tro at Den hellige ånd virker gjennom disse handlingene, og at når vi gjør dem sammen, formes vi som disipler.

Vi må skape arenaer der vi kan lære, samtale og dele. Det kanskje mest kraftfulle virkemiddelet er bibelgrupper eller andre mindre fellesskap. Der kan vi dele liv, samtidig som vi deler, samtaler om og praktiserer troen vår. Og det er når liv og tro møtes, at disippelskapet vokser frem.

Familiene er også svært viktige i vår forming som disipler. Der det er mulig, bør vi hjelpe familier til å dele tro i hjemmet. Det kan handle om kveldsbønn, bibellesning, aktiviteter og samtaler. Her har både Acta og andre organisasjoner gode ressurser som kan være til hjelp.

Disippellivet handler også om kunnskap. Jevnt over har kunnskapen om troen vært i kraftig tilbakegang de siste tiårene, og selv om kunnskap ikke kan erstatte relasjoner, er den helt avgjørende for å vekst i troen. Det betyr at vi må undervise hverandre. Særlig aktuelt her er bibelkunnskap og trosforsvar.

Da Jesus skulle gjøre en flokk ungdommer til disipler, tok han dem med på misjonstur. Det bør vi også gjøre, enten den nå går til Bangladesh, nabobygden eller det lokale sykehjemmet. Ved å være sammen i tjeneste for andre, vil Jesus møte oss og vise seg for oss.

Trene ledere

Hvorfor er dette viktig?

En bevegelse uten ledere dør. Dersom Acta og Normisjon skal kunne leve og vokse, og dersom vi vil lede hverandre nærmere Jesus, trenger vi ledere som har integritet og engasjement.

Et samfunn uten ledere mister både fotfeste og retning. Når vi trener ledere, er det ikke bare til tjeneste i kirke- og organisasjonsliv, men også fordi vi tror at gode ledere er viktig for samfunnet som helhet.

Hvordan kan vi gjøre det?

Ved å være talentspeidere! Når vi ser etter dem som tar litt ekstra tak og viser litt ekstra engasjement, oppdager vi potensielle ledere. Og når vi oppdager dem, må vi utfordre dem og gi dem rom. Kanskje skal vi begynne med en noen enkle oppgaver, men vi må gi muligheten til å forme og påvirke. Da styrkes både eierskapet, engasjementet og evnene.

Å være leder er ikke bare knyttet til personlighet, det krever også opplæring. Derfor vil det være viktig for oss å arrangere små og store lederkurs, hvor unge ledere kan få utvikle kunnskap og praksiser, gjerne under veiledning av noen med mer erfaring.

Dersom du er en av dem som har noen år bak deg som troende og leder, ønsker Acta at du prioriterer noe av tiden din til å gå sammen med en eller flere unge mennesker. Vi kaller det medvandring. I medvandringen er det rom til å snakke om livet over en åpen Bibel. Vi samtaler, ber og leser. I slike medvandringsrelasjoner bygges det karakter – og det bygges bro mellom liv, tro og tjeneste. Og hvis du tenker at de unge ikke vil ha en slik relasjon, tar du sannsynligvis feil.

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å trene nye ledere, er å tre til side selv. Det handler ikke om å trekke seg, men om å gi rom for at den eller de som er yngre kan få rom til å forme fellesskapet, samtidig som du går sammen med dem og reflekterer og veileder. Noen ganger betyr det at de tar andre valg enn du ville gjort. Selv om det kan være smertefullt, betyr det ofte at neste generasjon har gjort troen til sin.