Kompis – Misjonspakka

 

Vi ønsker at Kompis skal kunne brukes til å inspirere og motivere for misjon og internasjonalt engasjement hos ungdom i Actas lokallag. Og ikke minst ønsker vi å gjøre det lett for ungdom å engasjere seg selv! Derfor har vi laget Misjonspakka, som er full av ressurser og tips som gjør det givende, lett og morro å flytte fokuset i lokallaget eller på leir utenfor våre landegrenser.

Pakka er gratis og inneholder PP-presentasjoner med bilder og informasjon fra felt, filmer, quiz og nyttige maler. I ressurssheftet finner du forslag til undervisning, morsome innsamlingsaktiviteter og spennende samlinger med internasjonalt fokus i lokallaget.

Misjonspakka

Hva er Kompis?

Kompis er Actas internasjonale arbeid, av ungdom for ungdom. Med Kompis ønsker vi å engasjere unge for verden rundt seg og for misjon. Unge Kompiser over hele landet bidrar hver måned til at flere unge skal få et godt utdanningstilbud ved å støtte yrkesskolen LIMS i India og MLC i Bangladesh! Og det vil vi gjerne ha med flere av lokallagene våre på!

Bli med i Kompis-gjengen!

Det er gratis og uforpliktende å være et Kompis-lag. Dere velger selv hvordan og hvor ofte dere samler inn penger til prosjektene og hvordan dere bruker Misjonspakka. Ta kontakt på kompis@normisjon.no hvis du er nysgjerrig, ivrig eller i tvil om Kompis har en plass i ditt lokallag eller på leir.