Strategi

2024-2026

Actas visjon er «Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus». Denne visjonen blir vi aldri ferdig med, og det er nettopp derfor vi er til.

Visjon

Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger
og ærer Jesus Kristus

Fasthet i innhold – Frihet i form

Fellesskapene våre ser ulike
ut og de skal se ulike ut, fordi mennesker er ulike og trenger ulike fellesskap.

Elsket og sendt

Vi bygger alt vi gjør på verdiene våre «elsket» og «sendt». Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal få muligheten til å bli kjent med Jesus Kristus!

Å bygge kristne fellesskap for barn og unge trenger en god strategi. I Acta har vi mange og gode fellesskap, samtidig må vi se ærlig på utfordringene vi står i akkurat nå.

Strategiprosessen henger sammen på følgende måte:

Visjon
Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus

Kultur
Hvordan skal vi leve livet vårt med Jesus og følge ham? Hva ønsker vi at fellesskapene våre skal preges av?

Utfordringer
Hva hindrer oss i å bygge grense­sprengende fellesskap i 2024–2026?

Endringsmål
Hvordan løser vi utfordringene?

Handlingsplan
Hva gjør vi konkret lokalt, regionalt og sentralt?

Trekanten viser hvilken kultur vi ønsker å ha i Acta. Den bruker Jesu liv som eksempel for hvordan disippellivet og det kristne fellesskapet ser ut. Vi ønsker at våre fellesskap skal preges av disse tre relasjonene: til Gud, andre i Guds familie og de som ikke kjenner Gud.

Selv om det er veldig mye bra i Acta, finnes det også noen utfordringer og ­områder vi må utvikle oss på. Hva dette er vil variere fra sted til sted, men vi tror noe er gjenkjennbart. Dette er våre fire viktigste utfordringer:

1. Livet til barn og unge er for lite preget av Jesus.

Kristen tro og kristne verdier preger samfunnet og hverdagen til barn og unge mindre enn før.

2. Tjenesten i Acta er krevende for mange ansatte og frivillige.

Oppgavene er mange og store på få ansatte og frivillige. 

3. Acta mangler ledere

Det er vanskelig å finne ledere som kan videreføre lokalt arbeid.

4. Acta er for lite preget av samarbeid

Å drive arbeid i Acta kan oppleves ensomt eller tungvint fordi vi ikke utnytter muligheter for samarbeid.

De neste tre årene vil vi jobbe med disse utfordringene ved hjelp av fire hovedfokus og 13 ­endringsmål sammen med Jesus og hverandre. Tallene i parentes etter endringsmålene viser hvilken utfordring endringsmålene er koblet til.

PLANTE

Vi planter nye fellesskap, ideér og prosjekter.

Vi skal plante sunne, disippelgjørende fellesskap for barn og unge med Jesus i sentrum, både i Norge og internasjonalt. (1)

Vi skal gi god oppfølging av ledere i ­nyplantede lokallag. (2, 3, 4)

Vi skal skape giverglede og en ansvarlig bruk av ­ressursene i skaperverket. (1, 4)

UTVIKLE

Vi utvikler ­fellesskap, ­ressurser og ­organisasjons­former.

Vi skal utvikle sunne rammer for en bærekraftig tjeneste til ansatte og frivillige. (2)

Vi skal vekke et internasjonalt misjonsengasjement hos barn og unge. (1, 3, 4)

Vi skal utvikle hensiktsmessige administrative rutiner. (2, 4)

LEDE

Vi trener og inspirerer mennesker til å lede seg selv og andre.

Vi skal inspirere til og skape kultur for utrustende ­lederskap, der vi trener hverandre og lærer av ­hverandre (2, 3, 4).

Vi skal øke kvaliteten og bruken av ledertrenings­ressurser og kurs for ansatte og frivillige. (3)

Vi skal prioritere klokt og gjøre mindre av arbeid som ikke bærer frukt. (1, 2)

SAMMENKOBLE

Vi kobler sammen ­mennesker, ­visjoner, mål, ressurser og fellesskap.

Vi skal oppmuntre og utruste familier til å dele tro og liv i hverdagen. (1)

Vi skal oppmuntre hverandre og utveksle ressurser i fruktbart samspill på tvers av enheter i Acta – lokalt, ­regionalt og sentralt. (2, 4)

Vi skal arbeide tettere med Normisjons menigheter og skoler. (2, 4)

Vi skal utvikle tettere samarbeid med relevante ressurs­personer, menigheter, organisasjoner og bedrifter. (2, 4)

Under finner du strategien og handlingsplanen til nedlastning