Årsmøte Acta VeBu 2021

Innkalling og saksliste til årsmøtet i Acta VeBu

tirsdag 29. juni 2021 kl. 11:00

på Strand leirsted Sandefjord

Åpning av styreleder.

Sak 1: Valg av ordstyrer og referent (Forslag: Andreas Tretteteig og Stein Joar Myrvang)

Sak 2: Årsmelding (Andreas Tretteteig)

Sak 3: Valg*

Sak 4: Regnskap

Sak 5: Orienteringssaker

∙ Veien videre i Acta VeBu – Ettåringer -LIFT – representant for Actastyret i regionsstyret.

Sak 6: Eventuelt

* Angående valget: Det skal i år velges ny styreleder:

Kandidat til styreleder: Anders Sætevik

Kandidater til styret i Acta VeBu:

Lars Bruheim (Stiller til valg som varamedlem)

Nora Sofie Frøysnes Lie (Har sitttet ett år)

Arne Teien (Har sittet ett år)

Kristoffer Kind (Har sittet ett år)

Med hensyn til kandidater kunne vi trenge flere jenter. Det er åpent for å foreslå nye medlemmer til styret helt fram til årsmøtet.

Det vil også være mulig å komme med  benkeforslag til kandidater under møtet.