Ledig stilling

Acta Medarbeider i Østfold

80% stilling med fokus på lokallag og leir

Vi søker en medarbeider med hjerte for barn, ungdom og Jesus, og som evner å jobbe sammen med lokale ledere for å styrke barne- og ungdomsarbeidet i Østfold. Dette er en fast stilling, men kandidater som kan tenke seg en slik utfordring for en periode, oppfordres også til å søke.

Stillingen omfatter:
• Koordinere og inspirere lokale Acta-lag .
• Samarbeide med lokallag og frivillige om oppstart av nye lag
• Utvikle og lede Acta-team for lokallag og leirarbeid
• Delta i regionens leirarbeid for barn og unge
• Utvikle leirstedenes aktivitetstilbud
• Bidra aktivt med oppdateringer på sosiale media
• Tett samarbeid med Normisjons ansatte og frivillige

Vi søker etter en person som:
• Brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus
• Har gode kontaktskapende evner
• Er fleksibel, ansvarsbevisst og liker utfordringer. En del kvelds- og helgearbeid må påberegnes.
• Kan både jobbe selvstendig og i team
• Er opptatt av å gjøre andre gode, og av å heie frem andre

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt. Den som ansettes må arbeide ut fra Actas visjon og verdier, slik de er beskrevet i verdidokument for Normisjon og Acta. Det må fremvises godkjent politiattest. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ.

Ønsket tiltredelse: 1. september.

For mer informasjon:
Ta kontakt med regionleder Sverre Fjeldberg (95102230)

Søknad med CV og referanser til: Sverre@normisjon.no

Søknadsfrist: 1. august 2019