Om / kontakt

Acta Oppland arrangerer blant annet leir for barn og unge i Oppland på Skogstad leirsted på Toten, og på Kirketeigen Leirsted i Gudbrandsdalen.

Vi har også vår egen facebookside. Der finner du oppdatert informasjon om arrangementer i nærmeste framtid.

Ta veldig gjerne kontakt med Acta, region Øst hvis du lurer på noe!