Viktig info om Actaleir

Dersom leiren ikke er forhåndsbetalt med kort, ber vi om at det betales innen fristen på tilsendt faktura. Det sparer deg for purregebyr, og oss for ekstra arbeid. Det er ingen kontant betaling ved innsjekk. Vi minner om at hvis du melder deg av leiren etter påmeldingsfristen, vil du bli belastet med kr. 200,-. Prisen på leiren stiger med kr. 200,- hvis du melder deg på etter påmeldingsfristen.

Dersom dere av ulike årsaker er i en presset økonomisk situasjon, anbefaler vi å ta kontakt med Actaleder for å undersøke mulighetene for å få leirstøtte. Du kan også lese mer om den her.

Leirprisene inkluderer medlemskap i leirklubben (Kirketeigen leirklubb eller Skogstad leirklubb). Ved å melde seg inn i leirklubben får man 50,- rabatt på leirer samme kalenderår. rabatten gjelder på det leirstedet du er medlem. Prisen for medlemskap er 50,-, og har ingen forpliktelser. Dersom man ikke ønsker medlemskap koster dette 80,-.

Skade som oppstår som følge av uhell, ved lek ell. lign. dekkes av leirstedet. Legebesøk som ikke har direkte sammenheng med leiroppholdet, dekkes av hjemmet. Skade på inventar, som skyldes uaktsomhet, må erstattes av den som volder skaden.

Alle våre arrangement i Acta er rusfrie. Det er ikke lov å ha med energidrikker eller noen form for rusmidler. Dette gjelder også røyk og snus.

Verdisaker tas med på eget ansvar. Vi oppfordrer til at de ikke tas med på leir.

Mobiltelefonen bør aller helst legges igjen hjemme for deltakere på barneleir. De har mulighet til å låne leirsjefens telefon hvis de har behov for å ringe hjem. Foresatte kan også komme i kontakt med sine barn via leirsjefens mobil. Dersom deltakeren likevel har med seg mobiltelefon, forventer vi at den ikke er i bruk under fellessamlinger (inkl. måltider), siden dette kan være svært forstyrrende i miljøet. Derfor skal mobilen ligge (avslått eller på lydløs) på rommet under samlinger, dersom ikke annen beskjed gis.

Dersom ditt barn har spesielle behov som krever ekstra tilrettelegging, ber vi om at du tar kontakt med oss i forkant av leiren. Vi har ingen eksperter til å ta seg av noen, men ønsker å legge til rette for en trygg og god leiropplevelse for alle. Jo mer vi vet på forhånd jo bedre blir leiropplevelsen for ditt barn!

Deltaker brev blir sendt på e-post minst 3 dager før leir. Hvis du ikke får denne ta kontakt leirsjefen for leiren det gjelder.

Pakkliste for den enkelte leir vil også stå i deltakerbrevet. Men noen ting er som regel alltid på listen:

  • Sovepose, laken, toalettsaker og håndkle
  • Lommepenger til kiosk og kollekt til misjonsprosjektet
  • Bibel/det Nye Testamentet
  • Innesko og gode uteklær
  • Passende klær til aktiviteter ute og inne
  •    + det som er spesielt for den aktuelle leiren

Deltagere på leir vil kunne bli avbildet til promotering av Acta sitt arbeid. Det er mulig å reservere seg mot dette ved påmelding.

Se også:
Leirstøtte
Leirpåmelding
Hva er leir, leirklubb, og Acta Oppland?