Leirstøtte

Vi ønsker at alle som vil skal få bli med på leir! Det er mulig å få dekket leiren av Actas leirstøtte dersom man av ulike årsaker er i en presset økonomisk situasjon. For mer informasjon ta kontakt med oss.

For å søke støtte sender du en e-post til Actaleder med en kort begrunnelse for søknaden, hvem søknaden gjelder (alder og kjønn) og hvilken leir det søkes for. Når du melder deg på leiren velg giro som betalingsform og vent med å betale giroen til du har fått svar på søknaden. Når søknaden er behandlet vil vi legge inn rabatt og sende deg en ny giro på det du skal betale.

Se også:
Hva er leir, leirklubb, og Acta Oppland?
Leirpåmelding
Viktig info om Actaleir