Hva er leir, leirklubb, og Acta Oppland?

Her finner du kanskje noen svar!

Hva er leir i Acta Oppland?
Å være på leir er dager hvor det meste man gjør, gjøres sammen. Man sover sammen, spiser sammen,  synger sammen, leker sammen og lærer sammen. På våre leirer ønsker vi at alle skal bli sett,  og få lov til å være seg selv. Vi jobber bevisst for at våre leirer skal være trygge, både fysisk, emosjonelt og åndelig. På leir får du mulighet til å bli kjent med nye mennesker, deg selv og Jesus.

Hva er leirklubbeneSkogstad og Kirketeigen?
Å bli medlem i leirklubben gir deg fordeler, og gir Acta muligheten til å lage bedre leir! Du får rabatt – og Acta Oppland får støtte. Det er ingen forpliktelser knyttet til medlemsskapet, og vi gir ikke fra oss dine personlige opplysninger, og bruker ikke disse medlemslistene til å sende ut mer informasjon.

Medlemsskapet koster 50 kroner i  året. Vi har to leirklubber i Acta Oppland, en for Kirketeigen og en for Skogstad. Du kan melde deg inn i leirklubben når du melder deg på leir på nett. Det vil si at du da betaler leirkontigent + medlemskontigent for leirklubben. Når du melder deg inn i leirklubben vil den første leiren koste 30 kroner mindre enn å ikke bli medlem. Du vil få 50 kroner i rabatt for de neste leirene du er på samme leirsted.

 

Leirklubben får økonomisk støtte fra Frifond basert på antall medlemmer, så jo flere medlemmer vi har jo mer støtte får vi. Støtten bruker vi på å styrke leirarbeidet vårt. Dette gjør vi blant annet ved å kjøpe inn utstyr og aktiviteter til leirene, og annet som faller medlemmene til gode.

 

Og hva er Acta for noe?
Acta – barn og unge i Normisjon, er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner.  Vår visjon er:

og vi  bygger alt vi gjør på våre verdier som er «elsket og sendt». I Oppland har Acta leir på leirstedene Skogstad på Toten, og Kirketeigen i Gudbrandsdalen. I tillegg arrangerer vi blant annet fellesreise til festivalen Skjærgårds og massevis av ukentlige aktiviteter rundt omkring i Oppland fylke i våre lokallag. I lokallagene våre kan du være med på ulike aktiviteter, som for eksempel kor, paintball og barneklubber.

Lurer du på noe mer? Ta kontakt med oss i Acta Oppland!

Se også:
Leirstøtte
Leirpåmelding
Viktig info om Actaleir