Lederutvikling

I 2019 startet vi opp nasjonalt lederutviklingskurs! Høsten 2021 starter vi opp kull nummer tre! Er du mellom 16 og 20 år, og er engasjert leder i et lokallag, et Acta-styre, et Soul Children-kor, på leir eller i en menighet?

Med nasjonalt lederutviklingskurs ønsker vi å:

 • Utruste lederspirer i Acta og Normisjon, i aldersgruppen 16-20 år til en trygg tro på Gud og seg selv som disippel og leder
 • Bygge relasjoner på tvers av regioner, lokallag og menigheter
 • Etablere en felles rolleforståelse og generell basis for lederskap blant sentrale ledere i organisasjonen
 • Investere i de som investerer i organisasjonen, med mål om at den enkeltes engasjement og kompetanse som leder kan styrkes
 • Beholde ledere i Acta/Normisjon ved endring av livsfase, bosted, tjeneste, fellesskap osv.


Praktisk info:

 • Fire undervisningshelger fordelt på to skoleår:

  22.–24. okt 2021

  18.–20. mars 2022

  21.–23. okt 2022

  17.–19. mars 2023

 • Mellom samlingene følges deltaker opp av en medvandrer, denne rekrutteres av regionleder i samarbeid med den enkelte deltaker og lokallagsleder. Det er forventet minst 4 møter mellom deltaker og medvandrer mellom hver helgesamling.
 • Deltakeren skal ha praksis i lokalt/regionalt arbeid med hjemmeoppgaver

Sted: Gå Ut Senteret i Trondheim

Kursavgift: 8000,- per deltaker.

Dette dekker kursavgift, også for medvandrer første samlingshelg. Det anbefales at kursavgift og reise i hovedsak dekkes av lokallaget/menigheten, men at deltakeren selv også betaler deler av beløpet for å sikre eierskap. Størrelsen på egenandelen avgjøres av hvert lokallag/menighet.

Påmelding:

Er du interessert i å være med? Ta kontakt med Acta-lederen i din region eller prest/pastor i din kirke!

Påmeldingsfrist 15.august 2021

For spørsmål om kurset:

Ørjan Tinnen, kursleder og rektor på Gå Ut Senteret:

orjan.tinnen@normisjon.no

Sigrid Flesjå Olsen, prosjektleder i Acta:

sfo@normisjon.no

Last ned brosjyren HER.