Landsmøte

Hvert 3. år inviteres hele organisasjonen til Landsmøte. Det ble sist avholdt i Salem Menighet i Trondheim i januar 2018. Det er her de store beslutningene til organisasjonen blir tatt.

Tre musikere på scenen i Salem menighet med Acta-banner hengende bak
Scenen i Salem Menighet i Trondheim, der sist landsmøte ble avholdt i 2018.

Landsmøtets sammensetning

Actas Landsmøte består av representanter fra alle hold i organisasjonen: fra alle lokallag, regionale styrer, ansatte, og øvrige medlemmer. Vedtektene våre forklarer sammensetningen. Alle disse vil motta innkalling i god tid før hvert landsmøte; for lokallag er det kontaktpersonen som mottar denne (endre kontaktinformasjon på MinSide).

Forslag til saker

Alle organisasjonsledd kan komme med forslag til saker til landsmøtet. Disse må være sendt til Acta sentralt et par måneder før landsmøtet avholdes. Sakspapirer blir så sendt ut til alle påmeldte i begynnelsen av desember.

Bli med

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å bli med på landsmøtene våre; det er en unik mulighet til å være med å bestemme veien videre for Acta. I tillegg blir man kjent med mennesker fra hele landet som driver med tilsvarende arbeid.

Utdrag fra vedtektene

§ 4 Landsmøtets sammensetning

Acta – barn og unge i Normisjon holder landsmøte hvert tredje år på det sted som landsrådet bestemmer. Landsmøtet består av

a) medlemmene av landsrådet og daglig leder. Landsrådets medlemmer og daglig leder har ikke stemmerett i saker som angår landsrådets disposisjoner.

b) to valgte utsendinger fra foreninger med inntil 25 medlemmer, tre valgte utsendinger fra foreninger med fra 26 til 50 medlemmer, fire valgte utsendinger fra foreninger med fra 51 til 100 medlemmer, fem valgte utsendinger fra foreninger med over 100 medlemmer. Med utsending menes medlem eller leder for foreningen

c) inntil 10 prosent av direktemedlemmer. Ønsker flere enn 10 % av de stemmeberettigede direktemedlemmene å delta på Landsmøtet, fastsettes utvelgelseskriteriene av Landsrådet for disse.

d) to valgte representanter fra hvert regionale Acta-styre.

e) én Acta-ansatt valgt fra hver region og én fra Acta – barn og unge i Normisjons sentrale sekretariat.

Foruten de ovenfor nevnte personer inviteres

f) Normisjons sentrale ledelse og én representant fra landsstyret i Normisjon, samt alle de øvrige ansatte innen Acta – barn og unge i Normisjons arbeid. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

g) Kontrollkomitéens leder, som deltar uten stemmerett.

h) I tillegg kan det inviteres én representant fra samarbeidende organisasjoner, med talerett.

Landsmøtets forhandlinger er normalt åpne for alle interesserte.

Slik var forrige landsmøte

Inspirerende landsmøte

– Landsmøtet har vedtatt en flott ny handlingsplan som inspirerer og utfordrer oss

Les mer

Read article "Inspirerende landsmøte"