Landsmøte 2021

I januar 2021 inviteres hele organisasjonen til Landsmøte i Røyken. Acta – barn og unge i Normisjon arrangerer Landsmøte hvert tredje år og her blir de store beslutningene for organisasjonen tatt – og dette håper vi at mange blir med på.

Selve landsmøtet går av stabelen på lørdag 9. januar (kl. 09.00), men vi starter allerede fredag kveld med kick-off og avslutter med gudstjeneste søndag formiddag.

Tid:     8.–10. januar 2021 (fra fredag kl. 17.00 til søndag kl. 14.00)
Sted:   Storstua, Røyken
Pris (per person):

 • Flersengsrom: 990,-
 • Dobbeltrom: 1490,-
 • Enkeltrom: 2000,-

Dagspris lørdag: 500 kr (inkl. festmiddag)

Påmeldingsfrist: 1. Desember

Påmeldingen åpner 1. Juli i MinSide. Følg linken her.

Program: Program kommer…

Saksliste og sakspapirer: Kan lastes ned her én måned før landsmøtet.

 

Landsmøtet sammensetning

Actas Landsmøte består av representanter fra alle hold i organisasjonen, fra alle lokallag, regionale styrer, ansatte, og øvrige medlemmer. Vedtektene våre forklarer sammensetningen. Alle disse vil motta innkalling (sendes til kontaktperson for lokallag).

Forslag til saker
Forslag til saker til landsmøtet må være sendt til Acta sentralt innen 9. november 2020. Saker sendes til acta@normisjon.no. Sakspapirer blir sendt ut til alle påmeldte i begynnelsen av desember.

Overnatting

For overnatting kan man velge tre ulike rom. Hvilket rom du ønsker velger du i påmeldingsskjema. Der kan du også skrive hvem du ønsker å dele rom med hvis du reiser sammen med noen.

Priser per person:

 • Enkeltrom kr 2000,-
 • Dobbeltrom kr 1490,-
 • Tre- /firemannsrom kr 990,-

Dersom du tenker at du kun skal være med på lørdagen er dette også mulig. Meld deg på i skjemaet innen fristen da også slik at vi vet hvor mange vi må bestille middag til på lørdag.

Hvordan kommer jeg meg til Røyken?

Vi setter opp felles transport fra Asker togstasjon til Storstua på fredag med retur på søndag.
På fredag vil det gå en buss klokka 18.30 og en buss klokka 20.30. Meld deg på det tidspunktet som passer best for deg i påmeldingen. Returen på søndag vil være klokka 12.45.
Pris en vei: 90
Pris t/r: 160

Man kan også reise kollektivt til storstua med tog til Røyken stasjon og buss videre til storstua. Mer informasjon om dette her: https://gulsrudbooking.no/steder/storstuaroyken/royken-mal/article/1464532

 

Utdrag fra vedtektene:
§ 4 LANDSMØTETS SAMMENSETNING

Acta – barn og unge i Normisjon holder landsmøte hvert tredje år på det sted som landsrådet bestemmer. Landsmøtet består av

 1. a) medlemmene av landsrådet og daglig leder. Landsrådets medlemmer og daglig leder har ikke stemmerett i saker som angår landsrådets disposisjoner.
 2. b) to valgte utsendinger fra foreninger med inntil 25 medlemmer, tre valgte utsendinger fra foreninger med fra 26 til 50 medlemmer, fire valgte utsendinger fra foreninger med fra 51 til 100 medlemmer, fem valgte utsendinger fra foreninger med over 100 medlemmer. Med utsending menes medlem eller leder for foreningen.
 3. c) inntil 10 prosent av direktemedlemmer. Ønsker flere enn 10 % av de stemmeberettigede direktemedlemmene å delta på Landsmøtet, fastsettes utvelgelseskriteriene av Landsrådet for disse.
 4. d) to valgte representanter fra hvert regionale Acta-styre.
 5. e) én Acta-ansatt valgt fra hver region og én fra Acta – barn og unge i Normisjons sentrale sekretariat.

Foruten de ovenfor nevnte personer inviteres

 1. f) Normisjons sentrale ledelse og én representant fra landsstyret i Normisjon, samt alle de øvrige ansatte innen Acta – barn og unge i Normisjons arbeid. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 2. g) Kontrollkomitéens leder, som deltar uten stemmerett.
 3. h) I tillegg kan det inviteres én representant fra samarbeidende organisasjoner, med talerett.

Landsmøtets forhandlinger er normalt åpne for alle interesserte.