Landsmøte 2021

Velkommen til digitalt Landsmøte i Acta – barn og unge i Normisjon lørdag 9. januar 2021!

Denne gangen blir Landsmøte arrangert digitalt, og vi håper at dette fører til at enda flere har mulighet til å bli med på å forme Actas fremtid.

Tidspunkt:                  lørdag 9. januar 2021, kl. 13.00–18.00

Påmeldingsfrist:         Gikk ut 15. desember 2020

Sakspapirer:               Last ned til din datamaskin HER!

Praktisk gjennomføring

Vi skal bruke møtesystemet GoPlenum, sammen med Microsoft Teams-videomøte, for å gjennomføre Landsmøte.

Alle deltakere må ha nettilgang og en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon tilgjengelig under møtet. I forkant av møtet vil alle påmeldte få en invitasjon til GoPlenum-møtet på SMS (på det nummeret du har registrert i påmeldingsskjemaet). Det inneholder en organisasjonskode, en registreringskode og et brukernavn, som er din e-postadresse. Merk at organisasjonskoden og registreringskoden er forskjellige. Den første gang du logger inn må du opprette en konto med registreringskoden din.

For veiledninger til GoPlenum se HER.

 

Landsmøtet sammensetning

Actas landsmøte består av representanter fra alle hold i organisasjonen, fra alle lokallag, regionale styrer, ansatte, og øvrige medlemmer. Vedtektene våre forklarer sammensetningen. Alle disse har mottatt innkalling per e-post.

 

Utdrag fra vedtektene:
§ 4 LANDSMØTETS SAMMENSETNING

Acta – barn og unge i Normisjon holder landsmøte hvert tredje år på det sted som landsrådet bestemmer. Landsmøtet består av

  1. a) medlemmene av landsrådet og daglig leder. Landsrådets medlemmer og daglig leder har ikke stemmerett i saker som angår landsrådets disposisjoner.
  2. b) to valgte utsendinger fra foreninger med inntil 25 medlemmer, tre valgte utsendinger fra foreninger med fra 26 til 50 medlemmer, fire valgte utsendinger fra foreninger med fra 51 til 100 medlemmer, fem valgte utsendinger fra foreninger med over 100 medlemmer. Med utsending menes medlem eller leder for foreningen.
  3. c) inntil 10 prosent av direktemedlemmer. Ønsker flere enn 10 % av de stemmeberettigede direktemedlemmene å delta på Landsmøtet, fastsettes utvelgelseskriteriene av Landsrådet for disse.
  4. d) to valgte representanter fra hvert regionale Acta-styre.
  5. e) én Acta-ansatt valgt fra hver region og én fra Acta – barn og unge i Normisjons sentrale sekretariat.

Foruten de ovenfor nevnte personer inviteres

  1. f) Normisjons sentrale ledelse og én representant fra landsstyret i Normisjon, samt alle de øvrige ansatte innen Acta – barn og unge i Normisjons arbeid. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
  2. g) Kontrollkomitéens leder, som deltar uten stemmerett.
  3. h) I tillegg kan det inviteres én representant fra samarbeidende organisasjoner, med talerett.

Landsmøtets forhandlinger er normalt åpne for alle interesserte.