Høstgaven

Husker du første gang du var på leir? Spenningen i det mamma eller pappa slapp hånda og du gikk med små litt nervøse skritt inn døra på leirstedet. Da var det godt å bli møtt av en trygg leder med et stort smil. På leir snakket de om Jesus. Lite visste du at en leir kunne forandre så mye.

Rundt 5000 barn er på leir med Acta hvert år. Her får mange sitt første møte med Jesus. På leir gir vi oss selv rom til å slappe av, ta av masken og oppleve både Gud og mennesker på nært hold. I Acta ønsker vi at alle barn skal ha muligheten til å være med på leir. Vi vil være med på å skape gode leirvennskap og en relasjon til Gud som holder gjennom livet. 

Gi en gave

Vil du være med og lage leir?
Gi en høstgave til leirarbeidet vårt.

Glimt fra Amigosleir

I sommer fikk jeg besøke en Amigosleir – en venneleir der barn får blir kjent med Gud og barn fra andre land. Ved ankomst på Fossheim Leirsted får vi et boardingpass, og etter sikkerhetskontroll og en liten flytur er vi i India. Her blir barna kjent med to folkegrupper: Borofolket som går til Nishifolket for å fortelle om Jesus. På leiren later vi som vi har har søndagsskole sammen med Nishibarna og det gjøres med iver og engasjement. Barna synger «Lær oss å gå» med stor innlevelse! I løpet av leiren skal de få lære mye mer om misjon – hva det kan bety i deres liv og hva det betyr for barna i India.

"Å gi er ikke bare for de voksne", sier Emma, 9 år

Emma er 9 år og gir bort 10 % av ukelønnen sin for at andre barn skal få en like trygg oppvekst som henne. Vil du gi litt av din?