Høstgaven

Jesus i hele livet

Vi må nå ut til barn og unge, selv om møtepunktene endres!

Mange måneder har gått med unntakstilstander og det er stadig store kriser rundt oss. Verden kan virke håpløs. Vår jobb er å vise at Jesus er der – uansett!

Gjennom lokale fellesskap, leirer, møteplasser og utrustning av ledere, er målet vårt å nå ut til barna og ungdommene våre med Jesus.

Nå er vi i en tid der vi må tenke nytt. Vi må lage mer materiell, mer digitale møtesteder og flere kurs, slik at vi kan nå ut selv om treffpunktene våre endres. For å gjøre dette trenger vi din hjelp! Vi vil ikke svikte barna. Hjelp oss å vise barn og unge at Jesus er med i hele livet!

Gi en gave!

Selv om det akkurat nå er krevende å drive barne- og ungdomsarbeid, ønsker vi å hjelpe de lokale fellesskapene våre i gang igjen!

Vi gir ikke opp!

Nå er det krevende å drive barne- og ungdomsarbeid. En rekke leirer og arrangementer er blitt avlyst. Mange lokale ledere synes det er vanskelig å fortsette lokallagets arbeid på en trygg og forsvarlig måte. Som organisasjon er vi blitt tvunget til å avlyse, utsette og permittere. Dette gjør at vi først og fremst har mistet arenaer for fellesskapsbygging og forkynnelse, men det gir også svekket økonomi i organisasjonen.

Fremover må vi hjelpe de lokale fellesskapene våre i gang igjen. Det er der barn og unge faktisk møter Jesus Kristus og lærer å følge og ære ham.

Med pengestøtte fra deg kan vi gi mer støtte og hjelp til lokalt barne- og ungdomsarbeid. Vil du være med og bære Actas verdifulle arbeid?