Amigos

Amigos er Actas satsning for barn mellom 6–10 år. Amigos visjon er å legge til rette for dåpsopplæring med misjonsperspektiv.

Amigos har til enhver tid gående et misjonsprosjekt som vi informerer om, lager aktivitetsforslag, andakter osv i tilknytning til og som vi samler inn penger til. Amigosprosjektet vårt for tiden er Boroenes arbeid blant Nishi-folket. Boro og Nishi er to folkeslag som bor i forskjellige deler av India. Prosjektet ble startet av Boro-folket i Assam, og målet deres er 10 nye menigheter med cirka 600 medlemmer i Arunachal Pradesh, som er navnet på staten hvor Nishi-folket bor. Alle registrerte barnelag i Acta får tilsendt nye ressurser til prosjektet gratis hvert semester. Det er et hefte med andakter, aktivitetsforslag, sangforslag, bønner o.l. og med lenke til filmer fra det aktuelle prosjektet. For å registrere et lag, følg denne LENKEN.

Du få tilgang til siste Amigos gir videre og filmene som hører til her:

Acta arrangerer Amigosleirer gjennom hele året og Amigosfestival hver sommer. Vi gir ut ressursheftet «Amigos gir videre» som inneholder masse spennende informasjon om prosjektet, aktiviteter, leker og tilhørende filmer. Dette sendes gratis ut til alle våre registrerte barnelag hvert semester.

Vi har også produsert flere årganger med Amigos ressurshefter/Lyttetid. Dette er andakts- og aktivitetshefter med misjonsfokus – en konkret og praktisk ressurs for alle barneledere. Følg lenkene under for å kjøpe heftene i vår nettbutikk:

I tillegg tilbyr vi «Amigos-Helg». Det er et helgeopplegg med fokus på misjon som passer både som et breddetiltak i Den norske kirkes trosopplæring, som et helgearrangement for barn (uten overnatting) og som opplegg for en barneleir.

Konseptet går ut på at en «flyr» til et misjonsland, møter lokale barn, opplever kulturen og får innblikk i misjonsarbeidet som drives der. Opplegget bygges opp rundt et Amigosprosjekt, men det er også mulig å bruke deler av opplegget og bruke et annet prosjekt, om en ønsker dette.

Hele opplegget er tilgjengelig i digitalt format gratis, men kan også bestilles på actashop.no om en ønsker et fysisk hefte.