Amigos

Amigos er Actas satsning for barn mellom 6–10 år. Amigos visjon er å legge til rette for dåpsopplæring med misjonsperspektiv.

Amigos har til enhver tid gående et misjonsprosjekt som vi informerer om, lager aktivitetsforslag, andakter osv i tilknytning til og som vi samler inn penger til. Amigosprosjektet vårt for tiden er Aserbajdsjan, og prosjektene vi kommer til å fokusere på der er:

Barnehjemmet i Merdekan, et barnehjem og sykehus for barn med nedsatt funksjonsevne. Normisjon sender et team til barnehjemmet som gir stimulans og terapi til barna, og opplæring til de ansatte.

Heyat ressurssenter er også en ressurs for barn med nedsatt funksjonsevne, og her er målet å hjelpe familiene, og dermed beholde barna hjemme.

Arbeid blant minioritetsfolkegruppen Udi. Vi arbeider kontinuerlig for å styrke Udiene og hjelpe dem med å ta vare på og utvikle sin egenart. Ønsket er at språket, tradisjonene og den historiske kristne arven kan bevares og videreformidles.

Alle registrerte barnelag i Acta får tilsendt nye ressurser til prosjektet gratis hvert semester. Det er et hefte med andakter, aktivitetsforslag, sangforslag, bønner o.l. og med lenke til filmer fra det aktuelle prosjektet. For å registrere et lag, følg denne LENKEN.

 

Acta arrangerer Amigosleirer gjennom hele året og Amigosfestival hver sommer. Ressursene fra Amigos gir videre egner seg også godt til bruk på slike arrangementer, i tillegg til bruk i smågrupper/lag.

Vi har også produsert flere årganger med Amigos ressurshefter/Lyttetid. Dette er andakts- og aktivitetshefter med misjonsfokus – en konkret og praktisk ressurs for alle barneledere. Følg lenkene under for å kjøpe heftene i vår nettbutikk:

I tillegg tilbyr vi «Amigos-Helg». Det er et helgeopplegg med fokus på misjon som passer både som et breddetiltak i Den norske kirkes trosopplæring, som et helgearrangement for barn (uten overnatting) og som opplegg for en barneleir.

Konseptet går ut på at en «flyr» til et misjonsland, møter lokale barn, opplever kulturen og får innblikk i misjonsarbeidet som drives der. Opplegget bygges opp rundt et Amigosprosjekt, men det er også mulig å bruke deler av opplegget og bruke et annet prosjekt, om en ønsker dette.

NB: Det er ennå ikke utviklet et Amigos-helg opplegg for Aserbajdsjan.

Hele opplegget er tilgjengelig i digitalt format gratis, men kan også bestilles på actashop.no om en ønsker et fysisk hefte.