Amigos

Amigos er Actas misjonsprosjekt for barn fra 6 til 10 år. Vårt mål er å legge til rette for dåpsopplæring med misjonsperspektiv.

Amigos har til enhver tid gående et misjonsprosjekt som vi informerer om, lager aktivitetsforslag, andakter osv i tilknytning til og som vi samler inn penger til. En tid fremover nå skal Amigos støtte Normisjons arbeid i Bangladesh.

Bangladesh

Normisjons første misjonærer reiste til Bangladesh i 1960 og siden det har Normisjon hatt mange prosjekter og flere samarbeidskirker der.

Prosjekter vi skal ha fokus på:

Barneskoler: Normisjon støtter 17 barneskoler i provinsen Sylhet. På disse skolene går det til sammen rundt 770 elever fra 1.–5. klasse. Normisjon støtter skolene sammen med flere menigheter i Sylhet Presbyteria Synods (SPS) og støtten er en del av et prosjekt som skal styrke utdanning, hygiene og lederskap i tre distrikter. 12 av skolene ligger i landsbyene til folkeslaget Khasi. De fem siste skolene ligger i te-hager, hvor de som bor er veldig fattige og de har få muligheter senere hvis de ikke får skolegang. Pengene Amigos samler inn vil gå til lønn til lærerne og andre ansatte, og til drift av skolen som vil si vedlikehold, strøm, vann og utstyr til klasserommene.

Søndagsskoler: Normisjon støtter søndagsskoler i menighetene i Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church. I 2020 var det 74 søndagsskoler som hadde totalt 1276 barn. Barna får undervisning om bibelen, tro, bønn og lærer kristne sanger. De får også helsehjelp og lærer om god helse og miljø. Pengene Amigos samler inn vil gå til ressursbøker til søndagsskolelederne og snacks til barna.

Hvordan gi til Amigosprosjektet?
Sett inn på kontonummer 1503.02.13537
Merk betalingen: «Amigos, nr 3021»
Eller Vipps på #720781

Nye ressurser hvert semester
Alle registrerte barnelag i Acta får tilsendt nye ressurser til prosjektet gratis hvert semester. Det er et hefte med andakter, aktivitetsforslag, sangforslag, bønner o.l. og med lenke til filmer fra det aktuelle prosjektet. For å registrere et lag, følg denne LENKEN.

 

Acta arrangerer Amigosleirer gjennom hele året og Amigosfestival hver sommer. Ressursene fra Amigos gir videre egner seg også godt til bruk på slike arrangementer, i tillegg til bruk i smågrupper/lag.

Vi har også produsert flere årganger med Amigos ressurshefter/Lyttetid. Dette er andakts- og aktivitetshefter med misjonsfokus – en konkret og praktisk ressurs for alle barneledere. Følg lenkene under for å kjøpe heftene i vår nettbutikk:

I tillegg tilbyr vi «Amigos-Helg». Det er et helgeopplegg med fokus på misjon som passer både som et breddetiltak i Den norske kirkes trosopplæring, som et helgearrangement for barn (uten overnatting) og som opplegg for en barneleir.

Konseptet går ut på at en «flyr» til et misjonsland, møter lokale barn, opplever kulturen og får innblikk i misjonsarbeidet som drives der. Opplegget bygges opp rundt et Amigosprosjekt, men det er også mulig å bruke deler av opplegget og bruke et annet prosjekt, om en ønsker dette.

NB: Det er ennå ikke utviklet et Amigos-helg opplegg for Bangladesh.

Hele opplegget er tilgjengelig i digitalt format gratis, men kan også bestilles på actashop.no om en ønsker et fysisk hefte.