Sommercamp i Grimstad

Selv om Sommer i Sør er avlyst, blir det sommercamp i uke 28 (8.-12.juli) på Bibelskolen i Grimstad. Acta i region Agder lager et enkelt opplegg for barn fra 1.-7.trinn og for tenåringer.

Foreløpig program:

Onsdag – lørdag kl 10: Samlinger for 1.-7.trinn. Det blir andakt, sang, lek og aktiviteter. Vi holder til ute eller i Normisjonshallen.

Onsdag – lørdag kl 19: Samlinger for tenåringer. Andakt, sang og aktiviteter. Et sted å henge utover kvelden.

Torsdag kl 13: Sandvolleyball-turnering for tenåringene

Fredag kl 13: Aktivitetsløype for hele familien

Lørdag kl 13: Tur med tenåringene.

Hele uken vil det være mulig å bruke bønnevandringen som blir hengt opp rundt på camping-området.

Vi vil ta hensyn til de gjeldene koronarestriksjoner i uke 28. Det vil bli dagspåmelding til hver samling, slik at vi har kontroll med antall barn og unge. Det kan også bli aktuelt med en liten deltakeravgift pr dag/ukespass. Det blir sendt ut en interessepåmelding til alle påmeldte enheter/familier til sommercampen. Med forbehold om endringer. Mer info kommer.

Ledere for BU-campen (Barn og unges sommercamp) er: Morten Høie, Kristine Kjetså-Norum, Ole Jakob Pedersen og Tonje Teistedal (ansatte i Acta).

Hvis noen av dere som melder der på sommercampen kan tenke dere å bidra så ta kontakt med Tonje.teistedal@normisjon.no. Kanskje er det noen tenåringer som har lyst å hjelpe til med opplegget for barna kl 10? Eller noen foreldre som vil bidra på ulikt vis? Vi setter pris på alle gode ideer og tiltak slik at dette blir en flott uke for dere som kommer til Grimstad.