Vi trenger kandidater til nytt landsråd

Januar 2024 skal det være Landsmøte for Acta – barn og unge i Normisjon. Dette avholdes hvert tredje år, og på landsmøtet velges det et nytt landsråd, en ny kontrollkomité og en ny valgkomité.

Vi ønsker å fylle opp listene med navn på folk som kan gjøre en god og viktig jobb med å styre Acta de neste tre årene, og da trenger vi hjelp.

Kan du tenke deg å sitte i landsrådet eller kjenner du noen andre som du tenker at kunne være aktuell? Du trenger ikke ringe og spørre vedkommende selv, det kan vi gjøre, men vi trenger navn og nummer til aktuelle kandidater.

Det er kanskje spesielt Landsrådet vi ønsker kandidater til. Vi er ute etter flest folk som er i aldersspennet 16-25 år, men tar gjerne også imot tips på noen som er litt eldre. Vi trenger også to kandidater til ledervervet.

Ønskede kvalifikasjoner: en tilknytting til Acta gjennom skoler, lokallag, kor, leirer og så videre, og som kunne trives med å sitte i et slikt styre og være med og ta viktige, strategiske beslutninger for veien videre for Acta.

Vi tar også gjerne imot tips på navn til kontrollkomiteen og valgkomiteen. Det kan også være greit å ha i bakhodet at alle som skal spørres til alle råd/komiteer må kunne stå inne for Actas verdidokument.

Tips kan sendes til Margrethe Kollerud Overskott på mko@normisjon.no.

Valgkomiteen består av: Marit Berling, Ørjan Tinnen, Solvår Angeltveit, Maria Teistedal Vikre, Eline Hæåk og Margrethe Kollerud Overskott.