MER 2021

MER2021

MER 2021 avlyst

Vi har alle lenge levd med ulike tiltak som varer kun to uker av gangen. Pandemien har i hele landet satt stopper for det som er kjernen i Normisjon og Actas arbeid; nemlig fellesskap med hverandre. 

Erfaringene og evalueringene fra medarbeiderkonferansen i fjor tilsier at den helga var en stor suksess og viktig for organisasjonene våre. Vi i komiteen har siden i vært innstilt på å planlegge og jobbe for å få til en digital/lokal konferanse selv om ting har vært usikkert.

Nå har vi kommet til den konklusjonen at det vil være for risikofylt å gjennomføre MER 2021 – med HUB-er i hele landet – som planlagt.

MEN:

Selv om MER 2021 med HUB-er ikke blir noe av ønsker vi uansett å samle ansatte og frivillige til noen digitale samlinger i løpet av fredag 12.mars.

ALLE ansatte og frivillige inviteres til en kveldssending 19:00 som foreløpig har arbeidstittelen «Godt og blandet». Stikkord er visjon og retning, humor og fellesskap!

Det vil også være noen ulike tidspunkter for enkelte deler av inspirasjonssamlingen for ansatte. Dette vil være som følger:

  • Acta-ansatte: 10:00 – 11:30
  • Ledergruppene ved skolene 10:00 – 11:30
  • Alle ansatte i Normisjon og Acta 12:00 – 16:00

Om tiltakene der du bor tillater det, vil vi oppfordre til å samle en gjeng hjemme, i kirka eller på bedehuset – eller på kontoret.

Endelig program og hvilken plattform det vil bli sendt på vil bli gitt info om så fort det er klart. Denne sendingen vil være gratis å følge.

​Sammen er vi Normisjon og Acta! 

For mer informasjon: www.mer2021.no