Høstgaven

Mange måneder har gått med unntakstilstander og det er stadig store kriser rundt oss. Verden kan virke håpløs. Vår jobb er å vise at Jesus er der – uansett!

Gjennom lokale fellesskap, leirer, møteplasser og utrustning av ledere, er målet vårt å nå ut til barna og ungdommene våre med Jesus.

Nå er vi i en tid der vi må tenke nytt. Vi må lage mer materiell, mer digitale møtesteder og flere kurs, slik at vi kan nå ut selv om treffpunktene våre endres. For å gjøre dette trenger vi din hjelp! Vi vil ikke svikte barna. Hjelp oss å vise barn og unge at Jesus er med i hele livet!

Støtt Actas høstgave!

Vi gir ikke opp!

Nå er det krevende å drive barne- og ungdomsarbeid. En rekke leirer og arrangementer er blitt avlyst. Mange lokale ledere synes det er vanskelig å fortsette lokallagets arbeid på en trygg og forsvarlig måte. Som organisasjon er vi blitt tvunget til å avlyse, utsette og permittere. Dette gjør at vi først og fremst har mistet arenaer for fellesskapsbygging og forkynnelse, men det gir også svekket økonomi i organisasjonen.

Fremover må vi hjelpe de lokale fellesskapene våre i gang igjen. Det er der barn og unge faktisk møter Jesus Kristus og lærer å følge og ære ham.

Med pengestøtte fra deg kan vi gi mer støtte og hjelp til lokalt barne- og ungdomsarbeid. Vil du være med og bære Actas verdifulle arbeid?

Gi en gave til Actas arbeid!