Nyhetsbrev

Photo by Anna Earl on Unsplash

Til alle dere som driver lokalt Acta-arbeid!

Veiledning i forbindelse med gjenåpning av lokallag i Acta. Gjeldende fra 7.mai, og frem til nye retningslinjer gis fra myndighetene

Dette er tiltakene fra regjeringen:

 • Maks 50 personer tilstede
 • Ansvarlig arrangør (ansvarlig leder over 18 år)
 • Ansvarlig arrangør må ha oversikt over alle som er tilstede
 • Holde minst en meter avstand
 • Oppfordring og mulighet/tilgang til hyppig håndvask
 • Mennesker med symptomer på Covid-19 må holde seg hjemme
 • Mennesker som er i karantene må holde seg hjemme

Forslag til lokale tiltak:

 • Maksbegrensning i rom:
  • Er det flere rom i lokalene dere bruker oppfordrer vi til å sette en maksbegrensing på antall mennesker i hvert rom
  • Det kan også være lurt å avgrense hvilke rom som brukes om det ikke er nødvendig å bruke alle rom
 • Sørg for å gi god informasjon på forhånd om smitteverntiltak og risiko til deltakere og foreldre til deltakere
 • Alle bord og stoler i alle rom må ha minst en meter avstand
 • Sørge for ingen fysisk nærkontakt mellom mennesker fra ulike husstander
 • En leder fører inn i et Excel-ark eller tilsvarende hvem som er tilstede hvilken dato
 • En leder tar ansvar for å desinfisere bordoverflater, dørhåndtak, toalettknapp og vasker en gang i timen
 • Instrumenter, teknisk utstyr, kjøkkenutstyr etc desinfiseres før og etter bruk
 • Ha håndsprit synlig og tilgjengelig i lokalet

Matservering:

 • Vi anbefaler ikke matservering som skjer ved at flere forsyner seg av samme rett med samme bestikk. La heller én person (med hansker) legge opp mat til hver enkelt. Gjør tilsvarende med drikke.
 • Kun bruk av engangsservise

Risikofaktorer med å åpne:

Å åpne opp igjen fører med seg en risiko vi må være klar over. Om én person som har vært på et arrangement får påvist smitte vil det skje at de personer hun/han har vært i nærkontakt med (definert som kroppskontakt eller mindre enn to meters avstand i mer enn 15 min) blir satt i karantene. Dette gjelder 24 timer før personen har fått symptomer.

Vi ønsker dere lykke til med gjenåpningen!

Hilsen Acta – barn og unge i Normisjon
v/Kristian Øgaard, daglig leder