Gi en gave som setter spor

Aldri har færre ungdommer konfirmert seg i kirken. Det er ikke lenger en selvfølge for foreldre å bære barna til dåpen eller at de skal høre juleevangeliet på skolegudstjeneste. Møtepunktene med kristen tro i samfunnet minker – da blir de kristne fellesskapene enda viktigere for at barn og unge skal få bli kjent med Jesus. Vi ønsker å gjøre noe med statistikken, men vi trenger deg med på laget. 

Celine og Jennie (13) sier at det oppleves tøft å være de eneste kristne i klassen. For dem er det viktig å tilhøre et fellesskap med andre kristne ungdommer. «Det er godt å høre til et sted der det er fint å være kristen og folk ikke synes det er flaut å snakke om troen sin.»

Vi ønsker å skape gode og modige alternativ for barn og ungdommer, der de kan møte et annet type fellesskap enn de får på skolen. Der de kan få rom til å vokse og et tydelig budskap om Jesus. Men det koster å drive godt barne og ungdomsarbeid og vi er helt avhengige av frivillige gaver fra støttespillere som deg for å nå ut.

Vil du hjelpe oss å snu statistikken?
Bli med å skape fellesskap med plass til Jesus for barn og unge!

Close up of pre-teen friends in a park smiling to camera

– Jeg synes det er veldig fint å være en del av et fellesskap med andre kristne ungdommer. Der kan man snakke og reflektere over troen sin på en annen måte enn det man kan i hverdagen og på skolen.

Martha (13), Oslo